php得到文件目录的大小
2012-1-30 17:45 Monday  

分类: PHP 评论(47) 浏览(22150)

/**
* 得到文件目录的大小/此数据只是大小数据,而不是所占用的空间
*/
function dirsize($dirname)
{
if(stripos(PHP_OS, "win")!==false){//For Windows
  $obj = new COM ( 'scripting.filesystemobject' );
  if ( is_object ( $obj ))
  {
  $ref = $obj->getfolder ( $dirname );
  $size = $ref->size;
  $obj = null;
  return $size;
  }
  else{
  return false;
  }
}else{// For Linux-like
  $io = popen ( '/usr/bin/du -sk ' . $dirname, 'r' );
  $size = fgets ( $io, 4096);
  $size = substr ( $size, 0, strpos ( $size, ' ' ) );
  pclose ( $io );
  return $size;
}
}


echo dirsize("E:")/(1024*1024);

+1 12

留下你的看法: